Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Colias myrmidone (Esper, 1781) - žluťásek barvoměnný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Pieridae - Běláskovití

Ochrana a ohrožení

  • NA,NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu a zvláštní územní ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • EN = Ohrožený druh červeného seznamu Evropy (Sway et al. 2010)
  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: vymizelý
Mapa výskytu - žluťásek barvoměnný - Colias myrmidone

Lokality

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Colias myrmidone (Esper, 1781) - žluťásek barvoměnný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.