Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Coleophora caespititiella Zeller, 1839 - pouzdrovníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Coleophoridae - Pouzdrovníčkovití

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Coleophora caespititiella Zeller, 1839 - pouzdrovníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.