Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) - zdobníček v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli
  • Čeleď: Cosmopterigidae - Zdobníčkovití

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Eteobalea anonymella (Riedl, 1965) - zdobníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.