Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 - mechovec prostřední v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Podtřída: Acari - Roztoči
  • Řád: Oribatida - Pancířníci
  • Čeleď: Ceratozetidae - Paloučníkovití

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Holarktis
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - mechovec prostřední - Melanozetes meridianus

Lokality

Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – silvikolní, euryhygrický, panfytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, často dominující ve společenstvech horských a podhorských jehličnatých lesů. Druh lesního opadu, nalezený celkem na 4 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 525-635 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – silvikolní, euryhygrický, panfytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti, často dominující ve společenstvech horských a podhorských jehličnatých lesů. Druh lesního opadu, nalezený celkem na 4 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 525-635 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – detailní pohled na gnathozoma s chelicerami, rytelem a palpami, sloužícími k přijímání a rozmělňování potravy, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – detailní pohled na gnathozoma s chelicerami, rytelem a palpami, sloužícími k přijímání a rozmělňování potravy, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – laterální pohled na tělo, s análními a genitálními destičkami, se 4 páry kráčivých končetin a výraznými pteromorfami chránícími bazální články končetin, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – laterální pohled na tělo, s análními a genitálními destičkami, se 4 páry kráčivých končetin a výraznými pteromorfami chránícími bazální články končetin, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – ventrální pohled na tělo s genitálními a análními destičkami a gnatosomatem, foto Josef Starý.
Pancířník Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 – ventrální pohled na tělo s genitálními a análními destičkami a gnatosomatem, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 - mechovec prostřední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.