Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Steganacarus carinatus (C.L.Koch, 1841) - záklopník teplomilný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Řád: Oribatida - Pancířníci

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Paleartis
  • Výskyt na Vysočině: běžný
Mapa výskytu - záklopník teplomilný - Steganacarus carinatus

Lokality

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Steganacarus carinatus (C.L.Koch, 1841) - záklopník teplomilný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.