Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Camisia spinifer C.L.Koch, 1835 - hranitka trnitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Chelicerata - Klepítkatci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Podtřída: Acari - Roztoči
  • Řád: Oribatida - Pancířníci
  • Čeleď: Crotoniidae - Hranitkovití

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Holarktis, Orientální oblast,
  • Výskyt na Vysočině: ojedinělý
Mapa výskytu - hranitka trnitá - Camisia spinifer

Lokality

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Camisia spinifer C.L.Koch, 1835 - hranitka trnitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 3. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.