Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica teucrium L. - rozrazil ožankový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Plantaginaceae - Jitrocelovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozrazil ožankový je euro-asijský druh rostoucí souvisle od západní Francie do východní Evropy, prakticky až k Uralu do západního Ruska. Ojediněle proniká do jižní Evropy a v severní Evropě je pouze zavlečen. Na našem území se rozrazil ožankový vyskytuje roztroušeně až místy hojně v teplých oblastech Čech a na jižní a střední Moravě. V chladnějších oblastech doprovází výhradně bazické horniny. Celkově preferuje neutrální až mírně zásadité hlubší půdy. Je to typický průvodce teplomilné vegetace, jako jsou suché širokolisté trávníky, světlé doubravy, lesní lemy a křovinaté výslunné stráně. Na Vysočině je to vzácný druh, který je znám ze severozápadu území, kam přesahuje z oblasti výskytu v České křídové tabuli a pak oblasti praebohemika na jihovýchodě Vysočiny, kam přesahuje z oblasti moravského panonika. Větší část lokalit je v současnosti nezvěstných. Na severozápadě existují recentní populace pouze na vápencích u Ledče nad Sázavou (např. Těšínský 2001 NDOP) a aktuální stav výskytu je potřeba ověřit. Výskyt u Zdeslavic (Jaroš 1980), Chotěboře (Dvořák 1880 BRNU) a Starého Ranska (Klika 1942 PR) již pravděpodobně zanikl. Na Třebíčsku je výskyt rozrazilu ožankového známý ve dvou oblastech. V prvním případě se jedná o západní část území, kde je druh znám z vápencového ostrova u Nové Vsi (Chlupová 1974 BRNU) a zde je výskyt stále recentní (not. Čech 2007). Dále již jen historické údaje pochází z údolí Jihlavy u Sokolí (Ondráčková 1966–1993) a z Třebíče (Dvořák 1904 BRNM). Druhá enkláva výskytu leží na jihovýchodním okraji území. Jedná se o jednotlivé nálezy od Dalešické přehradní nádrže (Čech 2002 NDOP, Ondráčková 1966 ZMT), Kraví hory v údolí Oslavy u Kuroslep (Veselský 1905 BRNU), Mohelenské hadcové stepi (Dostál 1969 PR) a údolí Rokytné u Šemíkovic (např. Houzarová & Ondráčková 1990 ZMT, Ekrtová & Ekrt 2016b). Vzhledem k omezenému rozšíření vhodných bázemi bohatších substrátů byl rozrazil ožankový na Vysočině vždy vzácným druhem, ale významný ústup jeho lokalit je důsledkem zániku suchých travnatých strání ústupem tradičního hospodaření v krajině. Současné lokality druhu většinou představují velmi cenná stanoviště a měla by se jim věnovat cílená aktivní péče ochrany přírody.
Mapa výskytu - rozrazil ožankový - Veronica teucrium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica teucrium L. - rozrazil ožankový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.