Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orthilia secunda (L.) House - hruštice jednostranná v Kraji Vysočina

Hruštice jednostranná pravá (Orthilia secunda), Žebrákov [HB], 20.6.2008, foto Josef Komárek
Hruštice jednostranná pravá (Orthilia secunda), Žebrákov [HB], 20.6.2008, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

V ČR pouze O. s. subsp. secunda.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hruštice jednostranná je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule s boreálním laděním. Jeho biotopem jsou světlé lesy a lesní lemy s nezapojenou vegetací, často s vyvinutým mechovým patrem. V České republice se vyskytuje roztroušeně na většině území s výjimkou nejteplejších oblastí, kde je vzácný nebo chybí. V oblastech s větším výskytem borů, acidofilních doubrav a chudších bučin bývá jeho výskyt hojnější. Jak ale dokumentuje situace na Vysočině, druh v posledních desetiletích výrazně ustoupil. Roztroušeně se vyskytoval především v západní a centrální části území a na jeho severovýchodním okraji na Svratecku. V jihovýchodní části Vysočiny byl vzácnější. Aktuálně je přibližně polovina známých lokalit nezvěstná. V případě recentních údajů se často jedná o ojedinělé výskyty malých populací. Hruštice jednostranná ztratila a stále ztrácí své biotopy v důsledku intenzivního lesního hospodaření. Světlé oligotrofní lesy z naší krajiny téměř zmizely, mizí i otevřené a neruderalizované lesní okraje a lemy. Pro zachování druhu je prospěšné citlivé lesní hospodaření, podpora výběrného způsobu hospodaření a světlého lesa obecně.
Mapa výskytu - hruštice jednostranná - Orthilia secunda

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orthilia secunda (L.) House - hruštice jednostranná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.