Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scabiosa canescens Waldst. et Kit. - hlaváč šedavý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Dipsacaceae - Štětkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hlaváč šedavý je evropský endemit, který roste ostrůvkovitě pouze ve střední Evropě a na sever zasahuje až do nejjižnějšího Švédska. Je to rostlina xerotermních stanovišť, travnatých strání, lesních lemů a světlých lesů, skalnatých strání a vzácně písčin na minerálně bohatých půdách různé mocnosti. V České republice má dvě samostatné arely výskytu v severozápadních, středních a východních Čechách a na jižní a střední Moravě. Na Vysočinu zasahuje na její nejteplejší jihovýchodní okraj, do oblasti hadcového ostrova u Mohelna, Lhánic a Dukovan. Dále je znám na jednotlivých lokalitách v okolí Rouchovan a Biskupic. Zcela ojedinělý je historický údaj od Nové Vsi na Třebíčsku (Jičínský 1932 ZMT). Jedná se o regionálně vzácný druh cenných xerotermních stanovišť.
Mapa výskytu - hlaváč šedavý - Scabiosa canescens

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scabiosa canescens Waldst. et Kit. - hlaváč šedavý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.