Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crepis praemorsa (L.) Walther - škarda ukousnutá v Kraji Vysočina

Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), Sobíňov, Zvolanov [HB], 5.6.2011, foto Luděk Čech
Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), Sobíňov, Zvolanov [HB], 5.6.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Škarda ukousnutá je druh subkontinentálně laděného rozšíření, které se táhne od střední Sibiře až do střední Evropy a jižní Skandinávie. Jedná se o rostlinu světlých listnatých lesů a jejich lemů, ale roste i na slatinných vlhkých loukách, vždy s vazbou na minerálně bohaté podloží. V České republice je to vzácný druh s centrem rozšíření na jižní Moravě, ve středních Čechách a Českém středohoří. Na Vysočinu přesahoval vzácně v údolí Oslavy (Jičínský 1922 ZMT), ale dnes je zde znám pouze z jihomoravské části údolí. Také údaje z PR Dukovanský mlýn (Růžička 1982 MJ) jsou dnes nezvěstné. Recentní výskyt pochází pouze ze severního okraje Vysočiny z opukových strání u obce Sobíňov (např. not Čech 1994 – 2001, Čech 2000 MJ). Nedaleko odtud mezi obcemi Maleč a Libice nad Doubravou je udáván další historický výskyt škardy ukousnuté ze suché doubravy na slínovcovém podloží (Gregor 1962 DLT). Crepis praemorsa patří k významným ohroženým druhům naší flóry, jejíž výskyt v průběhu 20. století dramaticky ustoupil. Důvodem je jako u dalších druhů světlého lesa zánik vhodných stanovišť v důsledku ústupu tradičních forem hospodaření v lesích nižších poloh (pastva, pařezení, vysekávání mlaziny, toulavá seč), důraz na pěstování vysokokmenného lesa a převody původních listnatých lesů na jehličnaté kultury. Svou roli hrála samozřejmě i likvidace slatinných luk, ale ta se v případě výskytu škardy ukousnuté netýká přímo území Vysočiny.
Mapa výskytu - škarda ukousnutá - Crepis praemorsa
Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), Sobíňov, Zvolanov [HB], 5.6.2011, foto Luděk Čech
Škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), Sobíňov, Zvolanov [HB], 5.6.2011, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Crepis praemorsa (L.) Walther - škarda ukousnutá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.