Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Actaea europaea (Schipcz.) J. Compton - ploštičník evropský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Syn.: Cimicifuga europaea

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Tento vytrvalý druh má těžiště svého rozšíření v Karpatech, především v Rumunsku, Ukrajině a na Slovensku. V květeně ČR je karpatským migrantem a dosahuje zde západní hranice svého areálu na lokalitě Ledové sluje v Podyjí. Na Vysočině byl nalezen pouze jednou v údolí Jihlavy u Slavětic (Dvořák 1953 BRNM). Nález je lokalizován "Náměšť nad Oslavou, kamenná strž nad Jihlávkou nad Slavětickým mlýnem, 330 m n. m.". Slavětický mlýn se nacházel v místech dnešní hydroelektrárny a hráze VN Dalešice. Okolí bývalého mlýna je silně poznamenáno výstavbou vodního díla a je velmi pravděpodobné, že populace ploštičníku skončila pod hladinou přehrady (Lustyk in Hadinec & Lustyk 2011). Ploštičník evropský roste v suťových lesích na bazických substrátech, obvykle na vápencích a křídových horninách. Vykazuje silnou vazbu na skály, balvanité zvětraliny a místa s aktivními svahovými pohyby. Je částečně ohrožen nevhodným lesnickým hospodařením, na druhou stranu je na vhodných stanovištích schopen přežívat i občasné prosvětlení či prosperovat v podrostu kulturních lesů s převahou smrku.
Mapa výskytu - ploštičník evropský - Actaea europaea

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Actaea europaea (Schipcz.) J. Compton - ploštičník evropský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (14. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.