Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Centunculus minimus L. - drobýšek nejmenší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
  • Čeleď: Primulaceae - Prvosenkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Drobýšek nejmenší je nenápadná rostlina rozšířená především v temperátním pásu Evropy a Severní Ameriky. Jedná se o konkurenčně slabou jednoletku mokrých, živinami chudých, převážně písčitých stanovišť. V České republice se v minulosti vyskytovala roztroušeně na většině území s vyšší koncentrací v rybničních pánvích jižních Čech. Dnes je extrémně vzácná (Prančl in Kaplan et al. 2016a). Z Vysočiny existují pouze historické údaje vázané zejména a severní polovinu území. Největší koncentrace historických lokalit pochází z rybniční oblasti jihovýchodně Žďáru nad Sázavou. V jižní polovině Vysočiny je druh historicky znám pouze z Ptáčovských (např. Teuber 1899 BRNM) a Náměšťských rybníků (Römer in Formánek 1887). Na konci 80. let 20. století byl sbírán na rybníce Horní Hrachoviště v současném PR Hrachoviště na Pelhřimovsku (Štech 1988 CBFS). Dramatický ústup Centunculus minimus je důsledkem zániku oligotrofních nezapojených vlhkých písčitých ploch v krajině. Druh většinou doprovázel písčitá obnažená dna rybníků, vlhká písčitá pole, narušené vlhké písčiny v pastvinách apod. Většina těchto ploch podlehla silné eutrofizaci krajiny a celkové změně v hospodaření na zemědělské půdě i na rybnících.
Mapa výskytu - drobýšek nejmenší - Centunculus minimus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Centunculus minimus L. - drobýšek nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.