Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. - kruštík drobnolistý v Kraji Vysočina

Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), Dolní Čepí [ZR], 29.6.2006, foto Luděk Čech
Kruštík drobnolistý (Epipactis microphylla), Dolní Čepí [ZR], 29.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
  • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření kruštíku drobnolistého se táhne od Evropy do Malé Asie, na Kavkaz a končí v severním Iránu. Jedná se o lesní druh rostoucí v listnatých lesích převážně na vápnitých humózních půdách na zásaditém podloží. Okrajově může přesahovat do lemových struktur. Na našem území je to vzácný druh a většina známých lokalit je soustředěna na Moravě (především v oblasti Bílých Karpat). Na Vysočině je kruštík drobnolistý početněji znám pouze z oblasti Svratecka, kde má několik známých lokalit v listnatých lesních porostech vázaných na vložky krystalických vápenců v podloží. Ojedinělý, dnes nezvěstný údaj pochází od Číchova na Třebíčsku, kde byl druh nalezen v lesním průseku (not. Burešová 1978). Na Svratecku má druh relativně stále stabilní populace, je ohrožen především převodem vápnomilných bučin na lesní kultury s dominantním zastoupením jehličnatých dřevin a dalšími necitlivými hospodářskými zásahy (velkoplošné holoseče, ošetření pasek a lemů herbicidními prostředky).
Mapa výskytu - kruštík drobnolistý - Epipactis microphylla

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. - kruštík drobnolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.