Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lactuca saligna L. - locika vrbová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Locika vrbová roste ve střední a jižní Evropě od Pyrenejského poloostrova na po Britské ostrovy, Nizozemí, střední Německo a jižní Polsko až po jižní Rusko na Kavkaz. Vyskytuje se i v severní Africe a na Blízkém Východě. Rozšířila se do severní Ameriky, Austrálie a jižní Číny. V České republice rostla v teplých oblastech středních a východních Čech a na Moravě zejména na Znojemsku a Ivančicku. Na tyto lokality navazoval i výskyt na Mohelenské hadcové stepi. Uváděl ji odsud A. Dvořák (1932) a Zlatník (in Suza 1928). Historicky je uváděna i lokalita v údolí Nedvědičky u Věžné (in Grulich in Slavík et Štěpánková 2004). Místem výskytu na hadcích byly polopřirozené stepní trávníky, jinde rostla na ruderálních stanovištích při okrajích lesů, podél cest, na drůbežích pastvinách i na ruderalizovaných skalnatých místech. Vyhovoval jí dostatek dusíku i minerálních solí. Od 50. let 20. století již tento druh nebyl v České republice pozorován a důvody jeho ústupu nejsou zcela zřejmé.
Mapa výskytu - locika vrbová - Lactuca saligna

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lactuca saligna L. - locika vrbová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.