Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cotoneaster integerrimus Medik. - skalník celokrajný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Skalník celokrajný je menší keřík se souvislým areálem ve střední Evropě a na Balkáně, odkud se táhne úzkým pásem na východ přes severní část Anatolie, Kavkaz až do severního Iránu. Exklávní výskyt je znám z jižní Skandinávie a drobné disjunkce se vyskytují ještě v oblasti Pyrenejí. V České republice roste zejména na západní Moravě, ve středních a severozápadních Čechách, ojediněle i jinde. Skalník celokrajný je součástí nízkých xerofilních křovin na skalách a exponovaných skalních svazích teplých oblastí. Dále může být součástí vegetace skalních stepí a lemových společenstev teplomilných doubrav často v návaznosti na průlomová údolí řek. Na Vysočině leží na severozápadním okraji výskytu druhu na západní Moravě. V současné době se roztroušeně vyskytuje zejména v průlomových údolích řek Oslavy, Jihlavy, Rokytné v jv. části Třebíčska, ojediněle v údolí Svatky a Želetavky. Ojedinělé historické údaje pocházejí od Golčova Jeníkova (Kovanda in Hejný & Slavík 1992) a Šeptouchova (Faltys 1988 NDOP) na Ledečsku. Jedná se o druh stabilních biotopů často primárního skalního bezlesí, které je ohroženo pouze případným přirozeným zapojováním vegetace. V lemových biotopech a skalních stepích je druh ohrožen expanzí dřevin a zapojováním dříve světlého lesa. Na lesnicky příznivějších stanovištích může být ohrožen i nevhodnými lesnickými zásahy do původně světlých lesostepních formací (převody na borové lesní kultury apod.).
Mapa výskytu - skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus

Lokality

Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt
Skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), Staré Duby [TR], 12.5.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cotoneaster integerrimus Medik. - skalník celokrajný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.