Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melica ciliata L. - strdivka brvitá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

V ČR pouze M. c. subsp. ciliata.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Strdivka brvitá roste především v Evropě, souvisle od Španělska a Francie po střední Ukrajinu a Balkán. V severní Evropě se vyskytuje pouze exklávně v jv. Švédsku. Na jihu Evropy a v severní Africe a Libanonu se vyskytuje již pouze disjunktně. Melica ciliata roste na výslunných stepních trávnících a skalních stepích, ale přežívá i na osluněných sutích a zdech. Vyhledává suché, na vápník bohaté půdy. V České republice roste roztroušeně na jižní a jihovýchodní Moravě, v Čechách jsou známé jen ojedinělé výskyty. Na Vysočinu zasahuje v oblasti praebohemika. Potvrzený výskyt je především v okolí Mohelna a Lhánic (např. např. Dvořák 1924 ZMT, Čech 2013 herb. Čech) a v údolí Oslavy na Kraví hoře (Ekrt 2013 MJ). Poněkud izolovaná od souvislého rozšíření je poslední doložená lokalita ve vápencovém lomu „Na jemničkách“ jižně Jemnice na jižním okraji regionu (Šimek 1976 MJ). Dále existuje z Vysočiny řada dalších, až na výjimky (kamenné terasy pod zámkem ve Velkém Meziříčí, Simonová 2004), historických údajů o výskytu Melica ciliata na Třebíčsku, u Jihlavy a Žďáru nad Sázavou. V případě literárních údajů nelze jednoznačně vyloučit možnost záměny s v regionu běžnějším druhem Melica transsilvanica. Všechna tato data však nelze jednoznačně vyloučit jako nevěrohodné, jelikož existují doložené sběry druhu z údolí Jihlavy u Helenína (Reichardt ca 1850 MJ, Zlámalík 1981 MJ). Také recentní údaje z údolí Rokytné u Šemíkovic (Staňková 2001 NDOP, Lacina 2013 NDOP) vyžadují revizi. Melica ciliata je jako rostlina stepních osluněných stanovišť ohrožena především zarůstáním stepí náletem dřevin po ukončení tradiční pastvy.
Mapa výskytu - strdivka brvitá - Melica ciliata
Strdivka brvitá pravá (Melica ciliata), PR Velká skála [TR], 27.6.2013, foto Josef Komárek
Strdivka brvitá pravá (Melica ciliata), PR Velká skála [TR], 27.6.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Melica ciliata L. - strdivka brvitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.