Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench - smldník olešníkový v Kraji Vysočina

Smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), Mohelno, Na doubku [TR], 24.6.2015, foto Josef Komárek
Smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), Mohelno, Na doubku [TR], 24.6.2015, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Smldník olešníkový roste pouze v Evropě v pásu od Pyrenejí po západní Rusko. Na Iberském poloostrově se vyskytuje disjunktivně, v severní a jv. Evropě chybí. V České republice doprovází světlé dubové nebo borové lesy, lesní lemy a suché trávníky většinou na kyselých podkladech a na nich vzniklých lehkých písčitých nebo kamenitých půdách. Jedná se o typický druh českého termofytika, odkud přesahuje do teplejších částí mezofytika, zejména pískovcových oblastí. Na Moravě je jeho rozšíření omezenější a soustředěné do oblasti vátých písků na Hodonínsku a Bzenecku a ostrůvkovitě na jihozápadní Moravy. Na Vysočinu tak zasahuje výskyt do údolí Jihlavy, okolí Rouchovan a Přešovic. Nejhojněji je znám především z údolí Jihlavy od Dalešic a Kramolína po Lhánice (např. not. Čech 2000–2015). Spíše ojedinělý výskyt je uváděn od Rouchovan a Přešovic (např. Čech 2012 herb. Čech). Nejvýznamnějším faktorem ohrožení je plošný úbytek biotopu světlých lesů. Přičinou je necitlivé lesní hospodaření charakterizované převody původních porostů na jehličnaté kultury nebo stinné a tmavé kultury listnatých dřevin. Podobný výsledek však má i absence tradičních forem hospodaření (pastva, pařezinové hospodaření, výběrná seč apod.), po které dochází k zastínění a mezofytizaci (zvlhčení, obohacení o živiny) původních porostů. Populace smldníku negativně ovlivňuje i ústup lemové vegetace při okrajích lesních porostů. Pro podporu tohoto druhu je nutná aktivní obnova světlých lesů.
Mapa výskytu - smldník olešníkový - Peucedanum oreoselinum

Lokality

Smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), Mohelno, Na doubku [TR], 24.6.2015, foto Josef Komárek
Smldník olešníkový (Peucedanum oreoselinum), Mohelno, Na doubku [TR], 24.6.2015, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Peucedanum oreoselinum (L.) Moench - smldník olešníkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.