Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá v Kraji Vysočina

Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Stará Říše, Hruškovec [JI], 2.6.2008, foto Luděk Čech
Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Stará Říše, Hruškovec [JI], 2.6.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice dvouřadá je euroasijský temperátní druh vlhkých lučních a mokřadních stanovišť. U nás roste na slatinných a vlhkých loukách, jak na okrajích minerotrofních rašelinišť, tak v nivách říčních údolí. Vyhledává těžší půdy s dostatkem minerálních živin. Vyskytuje se roztroušeně až hojně v nižších a středních polohách především v Čechách, na Moravě je vzácnější (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině doprovází níže položené oblasti, především na Havlíčkobrodsku a v praebohemiku. Ve vyšších polohách je vzácná a má zde většinou pouze ojedinělé lokality, např. u Klatovce (Ekrt & Ekrtová 2009 MJ), Horního Mrzatce (Švarc 2001 NDOP) a Řásné (Merunková 2006) v Jihlavských vrších. Rozšíření ostřice dvouřadé bylo v minulosti na Vysočině pravděpodobně mnohem širší, než je nám v současnosti známo. Zejména v nižších oblastech Třebíčska a na již zmíněném Havlíčkobrodsku se mohlo jednat o relativně běžný a floristy přehlížený taxon. Do dnešní doby však velmi silně ustoupil zejména vzhledem k devastaci jeho stanovišť v souvislosti s velkoplošnými melioracemi a zkulturněním luk v nivách řek a potoků, případě rozsáhlým zorněním původně lučních stanovišť. V dnešní době je ohrožen spíše ústupem pravidelné seče drobných vlhkých luk v nivách a na prameništích, ale může být zasažen i obnovou odvodnění v případě pozemků obhospodařovaných v režimu konvenčního zemědělství.
Mapa výskytu - ostřice dvouřadá - Carex disticha

Lokality

Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Studenec [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Studenec [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Studenec [TR], 15.5.2014, foto Josef Komárek
Ostřice dvouřadá (Carex disticha), Studenec [TR], 15.5.2014, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex disticha Huds. - ostřice dvouřadá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.