Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Festuca heterophylla Lam. - kostřava různolistá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Kostřava různolistá je evropský druh, jehož souvislé rozšíření se táhne v širokém pásu od Francie přes střední Evropu na Apeninský poloostrov, Balkán a západní Ukrajinu. V našich lesích vyhledává spíše polostinná stanoviště v nižších a středních polohách, především dubohabřinách, doubravách, ale i lískových křovinách a borech většinou na úživnějších substrátech. Z Vysočiny existuje řada především historických údajů, ovšem o věrohodnosti některých z nich panují oprávněné pochybnosti. Jednoznačně věrohodné jsou výskyty na jihovýchodě regionu z lesů mezi obcemi Příštpo a Radkovice u Hrotovic (Šmarda 2001 NDOP) a z údolí Jihlavy u Slavětic (Daněk 2011 NDOP) a údolí Oslavy (Deyl 1941 PR in Fialová 1997). Za věrohodné lze také zřejmě považovat údaje pocházející z lokalit v blízkosti údolí Jihlavy mezi Třebíčí a Jihlavou a v širší oblasti mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, kde známe věrohodné recentní výskyty (např. Koutecký 2005 in Čech et al. 2006, Zelený 2003 NDOP, Šafářová 2007 NDOP) i doložené historické údaje (Deyl 1961 PR in Fialová 1997). Pravděpodobný je i výskyt u obce Strážek na Svratecku (Čáp 1981 NDOP). Pak ovšem existuje řada historických údajů z širšího okolí Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě (Havelka 1896, Čelakovský 1868–1883, Nenadál 1992), o jejichž věrohodnosti lze vzhledem k ekologickým nárokům druhu pochybovat. Ovšem doložený výskyt Festuca heterophylla pocházející z rašelinných luk od Louček u Jihlavy (Ondráčková 1971 ZMT) může ukazovat, že ani údaje ze Žďárska nemusejí být teoreticky mylné. Kostřava různolistá zde mohla růst například v lískových křovinách na suchých okrajích mokřadních luk. Podobných stanovišť mohlo být v okolí Nového Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou řada. Podobně to platí i o výskytu u Kejžlice (1925 in Čábera 1969). Zaujmout jednoznačné stanovisko k těmto floristickým datům je tedy obtížné. Velkou otázkou je současné rozšíření druhu na Vysočině. Pravděpodobně je přehlížen a o tom, jak hojně je recentně rozšířen, toho mnoho nevíme.
Mapa výskytu - kostřava různolistá - Festuca heterophylla

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Festuca heterophylla Lam. - kostřava různolistá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.