Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silene gallica L. - silenka francouzská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Původní areál silenky francouzské je zřejmě širší oblast Středomoří, odkud se jako archeofyt rozšířila téměř do celé Evropy a její adventivní výskyt je znám z různých světadílů. Tato jednoletá nebo dvouletá rostlina patřila na území dnešní ČR k vzácnějším plevelům obilí a lnu, kde rostla obvykle na chudších kyselých a písčitých půdách. Většina nálezů druhu pochází ze s. a v. Moravy a Slezska. Zde snad ještě roste, v Čechách je považována za vyhynulou. Ojedinělý nález silenky francouzské na Vysočině učinil F. Lysák v r. 2000 na rozvolněném písčitém okraji plochy s vlastnoručně vysetým jetelem plazivým v osadě Cyrilov na Velkomeziříčsku (Lysák 2000 MJ, Lysák in Hadinec, Lustyk & Procházka 2004). Výrazný ústup druhu způsobily zásadní změny agrotechniky v průběhu 20. století, především čištění osiva a používání herbicidů. Výskyt v jetelovém porostu naznačuje určitou možnost šíření i v dnešní době - semena silenky jsou velikostí i tvarem velmi podobná jetelovému osivu.
Mapa výskytu - silenka francouzská - Silene gallica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silene gallica L. - silenka francouzská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.