Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bromus japonicus Thunb. - sveřep japonský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Sveřep japonský má kontinentálně laděné rozšíření, které se táhne od střední a jižní Evropy přes Malou Asii a Kavkaz až do střední Asie. Roste v nezapojené, pravidelně narušované nelesní vegetaci při okrajích cest a polí, v suchých stepních trávnících, lomech či v okolí železničních tratí. V České republice je vázán na nejteplejší oblasti s těžištěm rozšíření na jižní Moravě. Odtud vyznívá do oblasti Moravského podhůří Vysočiny (Chrtek & Danihelka in Pladias). Nejvýše situované výskyty na nádraží v Bransouzích (Chlupová 1974 BRNU), na železničním náspu ve Velkém Meziříčí (Malý 1973 BRNU) a z příkopu silnice u Týna v Třebíči (Picbauer 1906 BRNU) jsou dnes již nezvěstné. Z vlastního Třebíčska je ovšem sveřep japonský recentně znám z obilného pole u Hodova (Komárek 2014 NDOP). Větší koncentrace recentních lokalit pochází z jv. okraje regionu z okolí obcí Mohelno, Rouchovany a Přešovice. Vzhledem k jeho obtížnější determinaci se v minulosti zcela jistě jednalo o přehlížený druh. Je proto obtížné vyhodnotit skutečný rozsah rozšíření v Praebohemiku a zhodnotit jeho případný ústup či naopak šíření. Na druhou stranu se jedná o konkurenčně slabý druh, velmi často ohrožený zarůstáním xerotermních lokalit, chemizací v zemědělství a ústupem pravidelně narušovaných ruderálních ploch v obcích.
Mapa výskytu - sveřep japonský - Bromus japonicus
Sveřep japonský (Bromus japonicus), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Sveřep japonský (Bromus japonicus), Mohelno [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bromus japonicus Thunb. - sveřep japonský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.