Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Drymocallis rupestris (L.) Soják - mochna skalní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Rosales - Růžotvaré
 • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Syn.: Potentilla rupestris

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vřeteník skalní, známý také pod jménem mochna skalní, roste od západní Evropy a jižní Skandinávie přes střední a jihovýchodní Evropu po Bělorusko, Malou Asii a Zakavkazsko. Jeho areálem jsou ale i velké ostrovy Středozemí jako Sardinie a Korsika, severní Itálie a severozápadní Afrika. V České republice jej můžeme vzácně nalézt ve středních a severozápadních Čechách, hojněji pak na jižní a střední Moravě od Znojma přes Brněnsko po Náměšť na Hané. Nejčastěji roste na výslunných stráních a skalách, při okrajích lesů či křovin, vzácně též na náspech železničních tratí či na pasekách. Jediné údaje o jeho výskytu na Vysočině existují z okolí Mohelna z 20 let 20. století (Suza 1928) a Formánek (1896) ji zmiňuje od Chlumku u Měřína.
Mapa výskytu - mochna skalní - Drymocallis rupestris

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Drymocallis rupestris (L.) Soják - mochna skalní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.