Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hesperis sylvestris Crantz - večernice lesní v Kraji Vysočina

Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 9.6.2010, foto Luděk Čech
Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 9.6.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

V ČR pouze H. s. subsp. sylvestris.

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření večernice lesní je omezeno pouze na jihovýchodní část střední Evropy. Roste na lesních okrajích, na pasekách a v prosvětlených lesích na kamenitých svazích. V České republice se vyskytuje velmi omezeně na jižní a jz. Moravě, kudy prochází západní hranice souvislého rozšíření druhu. Izolované lokality jsou ve středních Čechách a středním Polabí. Na Vysočině existuje v současnosti jediná recentně potvrzená lokalita – Staré duby u Plešic nad pravým břehem Dalešické přehradní nádrže. Populace Hesperis sylvestris je zde početná, ale plošně velmi omezená na drobnou paseku na hraně svahu údolí a jihovýchodně orientovaný kamenitý svah nad přehradou. Je zde nutné zajistit zachování lemového charakteru hrany svahu a občas drobně otevřít porost níže na svahu. Druhá známá lokalita v regionu pochází z údolí Jevišovky u Jackova u Moravských Budějovic (Šmarda 1996 ZMT), ale recentně není ověřena. Pokud zde nedošlo k totální likvidaci biotopu, je možné, že zde stále přežívá. Večernici lesní udával Grüll (1984) z údolí Chlébského potoka na Svratecku. Tento údaj však považujeme za problematický a jeho věrohodnost je nejistá. Poslední známý výskyt večernice lesní na Vysočině je druhotný a pochází z Jihlavy z Březinových sadů ve městě, kde byla pravděpodobně pěstována a zplaněla (Neumann 1850 MJ).
Mapa výskytu - večernice lesní - Hesperis sylvestris
Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Večernice lesní pravá (Hesperis sylvestris), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hesperis sylvestris Crantz - večernice lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.