Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Papaver confine Jord. - mák časný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Papaveraceae - Makovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mák časný je jednoletý druh v rámci širokého komplexu máku pochybného (P. dubium), který dlouho unikal pozornosti. Podle tvaru tobolek, barvy zaschlého mléka (po zaschnutí červené!) a ekologie je však dobře rozlišitelný jako samostatný taxon. Roste v jižní a střední Evropě a vyznívá do Bulharska a patrně až do Malé Asie. Směrem na sever je známý až z jižního Švédska, kde však nemusí být původní. Jelikož byl dlouho přehlížený a nerozlišovaný, přesné rozšíření v České republice není známé. Roztroušeně se vyskytuje v nižších pahorkatinách, především na skalních výchozech v údolích řek ve středních, sz. Čechách a na jižní Moravě (Kubát in Hejný & Slavík 1988). Na Vysočině je známý z Velké skále u Lhánic (Řepka 1993 in Koblížek et al. 1998). Je pravděpodobné, že zde mák časný stále roste, jelikož se jedná o stabilní a reliktní území. Další známé lokality se nacházejí již za hranicí Vysočiny v přilehlém jihomoravském praebohemiku, např. v údolí řeky Oslavy (např. Ekrt et al. 2014).
Mapa výskytu - mák časný - Papaver confine

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Papaver confine Jord. - mák časný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.