Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Juncus acutiflorus Hoffm. - sítina ostrokvětá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Juncaceae - Sítinovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Sítinu ostrokvětou řadíme mezi subatlantské druhy, její areál zaujímá z. část Evropy a zasahuje na s. Balkán. Jednotlivé výskyty jsou roztroušeny jihovýchodním směrem až do j. Pákistánu. V ČR roste především v s. a z. Čechách, na ostatním území pak velmi roztroušeně až vzácně. Jedná se o vytrvalý výběžkatý druh, rostoucí na mokrých kyselých půdách, často i rašelinných. Roztroušené výskyty na Vysočině se nalézají především v z. části regionu. V poslední době byl nalezen na Havlíčkobrodsku u Břevnice (Čech 2007 MJ) a Štoků (Čech 2009 MJ), na Pelhřimovsku u Jankova (Hájková 2002 ČNFD) a na Jihlavsku u Hladova (Merunková 2006). Starší nálezy pocházejí z Humpolecka (Skalický & Štech 2001), Pelhřimovska (Chán et al. 2001) a dokladovaný je nález z PR Rašeliniště Bažantka (Růžička 1978 MJ). Velmi ojedinělý je pak údaj ze Svratecka (Čáp 1981 NDOP) a historický literární údaj od Náměště nad Oslavou (Roemer in Oborny 1883-1886). Tento taxon však může činit určité potíže při určování a jako zcela věrohodné lze brát pouze dobře dokladované a revidované nálezy. Sítina ostrokvětá roste v regionu na vlhkých a rašelinných loukách a vysokobylinných mokřadech. Vzhledem ke svým větveným podzemním oddenkům vytváří obvykle na stanovišti nápadné souvislé porosty a schopna dlouhodobě přetrvávat i v nekosených loukách. Ohrožení představuje především samovolná sukcese těchto ploch k porostům dřevin a jejich zalesňování. Druh může být samozřejmě ohrožen také snahou o odvodňování stanovišť a převádění na produkční louky.
Mapa výskytu - sítina ostrokvětá - Juncus acutiflorus
Sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), Sedlatice [JI], 2.7.2013, foto Josef Komárek
Sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), Sedlatice [JI], 2.7.2013, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Juncus acutiflorus Hoffm. - sítina ostrokvětá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.