Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melampyrum arvense L. - černýš rolní v Kraji Vysočina

Černýš rolní (Melampyrum arvense), Nová Ves u Třebíče [TR], 21.6.2007, foto Luděk Čech
Černýš rolní (Melampyrum arvense), Nová Ves u Třebíče [TR], 21.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Černýš rolní roste v pásu od Francie po Ural, Anatolii a Kavkaz. Na sever zasahuje do nejjižnější Skandinávie a na jihu se vyskytuje po střední Itálii. Ve střední Evropě se jedná o typického průvodce narušených míst v suchých trávnících, mezích a na okrajích polních cest. Dříve se vyskytoval hojně jako plevel na polích v teplejších oblastech s bázemi bohatším podložím. V České republice je udáván roztroušeně až hojně z termofytika Čech i Moravy, z oblasti mezofytika velmi výrazně ustoupil. Vyšším polohám se spíše vyhýbá. Na Vysočině se jedná o vzácný druh, jehož výskyt je znám z širší oblasti Havlíčkobrodska a okolí Polné, z Třebíčska a ojediněle ze Svratecka a jižního úpatí Žďárských vrchů. Velká část dříve udávaných výskytů v polních kulturách je v současnosti nezvěstná. Recentně známé jsou pouze výskyty z vápencové oblasti od Nové Vsi u Třebíče (např. Čech 2007 ZMT, Ekrt & Ekrtová 2016 MJ) a Číhalína (Danielka 2011 in Grulich 2014) a na jihovýchodním okraji regionu od Rouchovan (např. Juřička 2011 MJ) a Hostimi (Chytrý 2011 in Grulich 2014). Vzhledem k omezenému zastoupení bázemi bohatých hornin na Vysočině byl černýš rolní vždy relativně vzácný. Dramatický pokles počtu lokalit způsobilo intenzivní zemědělství druhé poloviny 20. století, kdy tento náročný polní plevel zmizel nejen na území Vysočiny. Výskyty v suchých trávnících na bázemi bohatých podkladech byly omezeny zapojováním porostů a expanzí konkurenčně silnějších druhů rostlin, zejména travin. Dnes v krajině Vysočiny existuje minimum ploch potenciálně vhodných pro výskyt Melampyrum arvense. Péče o poslední recentní lokality je tak velmi žádoucí. Vhodné je využití periodicky oraných biopásů v místech kontaktu stepních trávníků s výskytem černýše rolního a polních kultur.
Mapa výskytu - černýš rolní - Melampyrum arvense
Černýš rolní (Melampyrum arvense), Nová Ves u Třebíče [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Černýš rolní (Melampyrum arvense), Nová Ves u Třebíče [TR], 13.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Melampyrum arvense L. - černýš rolní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.