Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Melica picta K. Koch - strdivka zbarvená v Kraji Vysočina

Strdivka zbarvená (Melica picta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt
Strdivka zbarvená (Melica picta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 18.5.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Strdivka zbarvená má zajímavý disjunktní areál ve střední a východní Evropě a další kompaktnější arelu výskytu pak v prostoru mezi Černým a Kaspickým mořem. Ve střední Evropě se jedná o druh světlejších listnatých lesů, zejména teplomilných doubrav, otevřených teplých suťových lesů a křovinatých strání. V České republice roste vzácně až roztroušeně v českém a moravském termofytiku a okrajově zasahuje do navazujících částí mezofytika. Na Vysočinu vyznívá z moravského pannonika do údolí Oslavy pod Náměští na Oslavou (např. Ekrt 2010 MJ), do údolí Jihlavy pod Kramolínem (např. Ondráčková 1968 ZMT, Danielka 2012 BRNU) a údolí Rokytné nad Bendovým mlýnem (Kaplan 2011 in Grulich 2014). Z dostupných floristických dat se zdá, že na okrajových lokalitách svého výskytu v praebohemiku částečně ustoupila. Pravděpodobně se jedná o důsledek postupného ústupu prosvětlených lesů v důsledku dlouhodobé absence tradičních hospodářských postupů (pařezení, pastva aj.). Svou roli může hrát také poloha řady lokalit v blízkosti vodních nádrží Dalešice a Mohelno, u kterých dochází k mezofitizaci mikroklimatu na svazích nad vodní hladinou. Je ovšem možné, že výskyty druhu jsou systematicky přehlíženy.
Mapa výskytu - strdivka zbarvená - Melica picta
Strdivka zbarvená (Melica picta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.5.2008, foto Jan Roleček
Strdivka zbarvená (Melica picta), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 10.5.2008, foto Jan Roleček

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Melica picta K. Koch - strdivka zbarvená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.