Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Sonchus palustris L. - mléč bahenní v Kraji Vysočina

Mléč bahenní (Sonchus palustris), Vlkov [ZR], 21.7.2006, foto Luděk Čech
Mléč bahenní (Sonchus palustris), Vlkov [ZR], 21.7.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Mléč bahenní je euroasijský značně disjunktivně se vyskytující druh rostoucí od Anglie, Francie a jižní Skandinávie přes střední Evropu, severní část Balkánu a západního Ruska až do střední Asie. Na našem území se jedná o druh doprovázející vlhké a zaplavované louky říčních a potočních niv, nitrofilní lemy v nivách a eutrofní mokřady. V České republice se jedná o velmi vzácný druh jihovýchodního okraje Moravy, kde se táhne v pásu od Bílých Karpat k Hodonínu. Jinde má jen ojedinělé exklávní lokality. Jedním z těchto exklávních výskytů je i lokalita na Vysočině. Mléč bahenní se zde vyskytuje na několika místech v okolí Vlkovského rybníka u Vlkova u Osové Bitýšky (např. Čech 2006 MJ, Čepelová 2012 NDOP).
Mapa výskytu - mléč bahenní - Sonchus palustris
Mléč bahenní (Sonchus palustris), Vlkov [ZR], 21.7.2006, foto Luděk Čech
Mléč bahenní (Sonchus palustris), Vlkov [ZR], 21.7.2006, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Sonchus palustris L. - mléč bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.