Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Elatine hydropiper L. - úpor peprný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Elatinaceae - Úporovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Úpor peprný je euroasijský druh s širokým rozšířením od východní Sibiře po Severní Irsko s centrem rozšíření ve východní, střední a severovýchodní Evropě. Jedná se průvodce obnažených rybničních den, rybích sádek a říčních náplavů. Je poměrně nenáročný k vlastnostem substrátu a vyskytuje se na píscích různé zrnitosti, ale také na jílovitém a organickém bahně. Je poměrně tolerantní ke kolísání vlhkosti substrátu. Na našem území leží těžiště rozšíření v jihočeských rybničních pánvích a rybničních oblastech jihozápadní Moravy (Prančl et al. in Kaplan et al. 2015). Na Vysočině se druh vyskytuje především ve východní polovině území na rybnících mezi Třebíčí a Náměští nad Oslavou a mezi Ždárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. Jednotlivé lokality jsou pak známy na Třešťsku, v Jihlavských vrších, na Humpolecku, západním úpatí Ždárských vrchů a u Moravských Budějovic. Podobně jako ostatní druhy obnažených den je úpor peprný ohrožen dlouhodobou absencí letnění rybníků. Pokud dochází, alespoň k občasnému snížení vodní hladiny na rybnících, nejsou jeho populace bezprostředně ohroženy.
Mapa výskytu - úpor peprný - Elatine hydropiper

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Elatine hydropiper L. - úpor peprný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.