Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Laserpitium latifolium L. - hladýš širolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Apiales - Miříkotvaré
  • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Hladýš širolistý je evropským druhem rozšířeným v jižní a střední Evropě až po jv. Norsko a Estonsko, který východním směrem dosahuje do středního Ruska. V Čechách je nejhojnější v Labském středohoří a na Moravě v Bílých Karpatech, dále pak v okolí Brna. Velmi roztroušeně se vyskytoval i jinde. Na Vysočině ho uváděli Güttler (1928, 1929b) z lesa u Příštpa nedaleko Moravských Budějovic a Suza (1931b) z jižního svahu Klučovské hory nedaleko Třebíče. Nejčastějším biotopem hladýše širolistého v ČR jsou lesní lemy, okraje křovin, lesní světliny a louky na bazických horninách, obvykle vápencích, s hlubokými a živinami bohatými půdami. Druh výrazně ustoupil i z dalších izolovanějších lokalit mimo Vysočinu.
Mapa výskytu - hladýš širolistý - Laserpitium latifolium

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Laserpitium latifolium L. - hladýš širolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (5. 7. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.