Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz - lopuštík skloněný v Kraji Vysočina

Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), Kuroslepy, Kraví hora [TR], 30.6.2009, foto Luděk Čech
Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), Kuroslepy, Kraví hora [TR], 30.6.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Lopuštík skloněný je euro-asijský druh disjunktivně rostoucí v pásu od Pyrenejí přes jižní Sibiř na Dálný východ. V Evropě se vyskytuje přirozeně především Pyrenejích, Alpách, Karpatech a v horách Skandinávie. V České republice je lopuštík skloněný je velmi vzácný a doprovází zejména polostinné skály, skalní převisy a osypy na skalnatých svazích, na místech bohatých na dusíkaté látky s neutrální až zásaditou půdní reakcí. Velmi často je vázán na průlomová údolí řek a potoků a okolí hradních zřícenin. Na našem území je těžiště výskytu soustředěno na praebohemikum a táhne se odtud severovýchodním směrem až do Hrubého Jeseníku. Výskyty v Čechách jsou ostrůvkovité na západě v okolí Karlových Varů, v Českém středohoří a v Podkrkonoší, jinde je jen ojediněle (Kubát in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočinu zasahuje okraj rozšíření druhu v praebohemiku. Několik recentních lokalit je na Svratecku, zejména v údolí Svratky. Velmi často zde Hackelia deflexa doprovází suťové svahy v okolí hradních zřícenin (např. Aušperk, Zubštejn, Štarkov) nebo vápencová bradla v roklinových lesích. Větší koncentrace lokalit je dále známá v údolí Jihlavy od Kozlan po Mohelno, Dukovany, Lhánice a v údolí Oslavy pod Náměští nad Oslavou (např. Kraví hora). Ojedinělý je výskyt v údolí Želetavky u Mácova mlýna (Šmarda 2003 in Hadinec & Lustyk 2009) a zcela exklávně rostla Hackelia deflexa u Doubkova mlýna v údolí Brtnice na Jihlavsku (Diener 1942 MJ). Lopuštík skloněný obývá poměrně vzácná stanoviště a jeho populace nebývají početné. V území svého výskytu často „pulsují“ po drobných osypech a skalních svazích. Největší ohrožení představuje intenzivní lesnictví respektive převody původních, často místy rozvolněných lesních porostů na zapojené kultury zejména jehličnatých dřevin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - lopuštík skloněný - Hackelia deflexa

Lokality

Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Josef Komárek
Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Josef Komárek
Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Josef Komárek
Lopuštík skloněný (Hackelia deflexa), PP Dědkovo [ZR], 17.6.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz - lopuštík skloněný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.