Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton - zimozelen okoličnatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Pyrolaceae - Hruštičkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Zimozelen okoličnatý je typický evropský temperátní taxon disjunktivně vyznívající na Ural a do oblasti západní Sibiře. Jedná je o průvodce reliktních borů a vřesovištní vegetace na kyselých i bazických podkladech. V České republice se historicky vyskytoval roztroušeně na většině území s výjimkou jz. Čech a nížin j. a stř. Moravy. Dnes je ovšem extrémně vzácný. Situace na Vysočině velmi dobře ukazuje na dramatickou změnu krajiny v průběhu 20. století. Historicky zde existovala řada lokalit rozprostřených napříč celým zájmovým územím zejména ve středních polohách s výjimkou sz. části regionu. Až na výjimky chybí údaje v nejteplejších a nejvýše položených oblastí Vysočiny. Většina údajů pochází z 19. a první poloviny 20. století. Poslední údaje o výskytu druhu uvádí Šimek (1976) z nejjižnějšího okraje Vysočiny od Lovčovic a ze stejného období je znám z okolí Horních Vilémovic na Třebíčsku (Štěpánková 1978 MP in NDOP). Dramatický ústup druhu nejen na Vysočině dokumentuje zánik biotopů světlých oligotrofních lesů, především borů a rozvolněné vřesovištní vegetace ve středních a nižších polohách. Je to důsledek nejen celkové eutrofizace krajiny, ale především ústupu tradiční pastvy v lesích a na silně oligotrofních pozemcích.
Mapa výskytu - zimozelen okoličnatý - Chimaphila umbellata

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton - zimozelen okoličnatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.