Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. Aiton - nahoprutka písečná v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nahoprutka písečná je evropský atlanský druh rostoucí v západní Evropě od Portugalska, Velké Británie po jižní Skandinávii a střední Evropu. Směrem jihovýchod ojediněle vyznívá do východní Evropy. Jedná se o druh otevřených písčin – písečných přesypů, okraje písčitých borů, písčin při okrajích toků, písčitých polí, pískoven apod. Na našem území rostla nahoprutka vždy jen v Čechách a jednalo se o ostrůvkovitě se vyskytující druh v oblastech s výskytem písčin s těžištěm výskytu v západních, severních, východních a jižních Čechách (Kaplan in Kaplan et al. 2017a). Na Vysočině se druh vyskytoval historicky pouze na jejím západním okraji v návaznosti na údolí Sázavy a Želivky, konkrétně u obce Zahrádka při ústí Blažejovického potoka (Švarc 1974 MJ), písčité břehy Želivky v obci a jejím okolí (Mladý & Skalický 1974 in Skalický & Štech 2000), polní cesta u Rejčkova (např. Švarc 1974 MJ), břeh Sázavy u Kochánova (1958 in Čábera 1969) a silniční příkop na jižní straně rybníka Kamenná trouba (1924 in Čábera 1969). Nahoprutka písečná ustoupila významně i v dalších oblastech s výskytem písčin a dnes je vzácná, často vázaná na druhotně vzniklé písčiny například v těžebních prostorech apod. Ústup druhu velmi dobře dokumentuje zánik otevřených písčin v krajině. Otevřené písčiny v údolích toků, na okrajích světlých lesů nebo písčitá, živinami chudá pole jsou dnes vzácností.
Mapa výskytu - nahoprutka písečná - Teesdalia nudicaulis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Teesdalia nudicaulis (L.) W. T. Aiton - nahoprutka písečná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.