Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orchis militaris L. - vstavač vojenský v Kraji Vysočina

Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Asparagales - Chřestotvaré
 • Čeleď: Orchidaceae - Vstavačovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Vstavač vojenský je euroasijský druh, jehož rozsáhlý areál sahá od Španělska a britských ostrovů přes j. Skandivávii a s. Balkán až k jezeru Bajkal a s izolovanými arelami také na Krymu a na Kavkaze. V ČR je tato vytrvalá orchidej relativně častá na j. a jv. Moravě, roztroušeně se vyskytuje ve v., středních a s. Čechách, jinde je velmi vzácná. Na Vysočině roste vstavač vojenský pouze na Svratecku. Několik recentních lokalit se nachází v širším okolí Dolního Čepí, mj. i v PP Křižník. Taxon rostl koncem 20. století také v NPP Švařec (např. Šmiták 1991 in Jatiová & Šmiták 1996), kde však nebyl v posledních letech ověřen. K typickým biotopům druhu patří sušší trávníky na výslunných stráních, bylinné a lesní lemy, okraje křovin a výjimečně také světlé lesní porosty. V regionu obvykle vyhledává bazické skeletovité půdy na podloží krystalických vápenců. Vstavač vojenský ohrožují sukcesní změny na stanovištích, způsobené absencí tradiční péče o suché louky a pastviny. Část lokalit se již kosí a vyřezávají se zde dřeviny. Většina recentních populací roste v území, které je aktuálně navrženo pro rozšíření PP Křižník.
Mapa výskytu - vstavač vojenský - Orchis militaris

Lokality

Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt
Vstavač vojenský (Orchis militaris), PP Křižník [ZR], 1.6.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orchis militaris L. - vstavač vojenský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.