Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex cespitosa L. - ostřice trsnatá v Kraji Vysočina

Ostřice trsnatá (Carex cespitosa), Myslibořice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice trsnatá (Carex cespitosa), Myslibořice [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice trsnatá je euroasijský druh temperátního rozšíření. Doprovází slatinné louky a olšiny v nivách a pánvích. V České republice se vyskytuje roztroušeně především v oblastech živinami bohatších podkladů a oblastí ovlivněných srážkovým stínem. Na Vysočině je jeho výskyt soustředěn do dvou oblastí. Jedná se o severní část území v oblasti Ledečska, Havlíčkobrodska a Ždárských vrchů a také o jv. Třebíčsko, zejména okolí Moravských Budějovic. Exklávní výskyt reprezentuje několik lokalit v okolí Křižanova nedaleko Velkého Meziříčí (např. Hruby 1935 in Lysák 2000, Čech 2011 herb. Čech). Přestože tato ostřice snáší částečné odvodnění a sukcesní změny lokalit, došlo k jejímu ústupu především na Ledečsku a Havlíčkobrodsku. Ohrožuje ji zejména totální destrukce lokalit drastickým odvodněním a převodem na zemědělské a lesní kultury a dále silná intenzifikace rybníků spojená s jejich vyhrnováním a likvidací širšího litorálu, případně necitlivé budování rybníků a tůní v dlouhodobě neobhospodařovaných mokřadech.
Mapa výskytu - ostřice trsnatá - Carex cespitosa
Ostřice trsnatá (Carex cespitosa), Myslibořice, detail klásků [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice trsnatá (Carex cespitosa), Myslibořice, detail klásků [TR], 10.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex cespitosa L. - ostřice trsnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.