Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex praecox Schreb. - ostřice časná v Kraji Vysočina

Ostřice časná (Carex praecox), Kostelní Myslová [JI], 13.5.2009, foto Josef Komárek
Ostřice časná (Carex praecox), Kostelní Myslová [JI], 13.5.2009, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice časná je široce rozšířený euroasijský taxon se subkontinentálně laděným charakterem rozšíření. Je to druh suchých trávníků a lemů, často i značně ruderálního charakteru, může růst i v periodicky zaplavovaných nivních loukách. V České republice je hojný teplých v nížinách a pahorkatinách, ve vyšších oblastech je vzácný (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2017a). Tento popis perfektně vystihuje i rozšíření na Vysočině, kde je druh hojný na teplém jihovýchodě území kam přesahuje ze souvislého rozšíření na jižní Moravě. Jinde se vyskytuje vzácně a většinou se jedná o historické údaje. Recentně známý výskyt Carex praecox mimo oblast praebohemika pochází od železniční trati v Jihlavě – Heleníně (Samková & Ducháček 2005 in Čech et al. 2006) a dále nedaleko železniční stanice v Golčově Jeníkově (Čech 2008 MJ). Třetí výskyt v nivě potoka Strouha u Borovné jižně Telče je poněkud problematický a dokumentuje obtížnost determinace taxonů ze skupiny Carex praecox agg. Sběr z této lokality R. Řepka nejprve určil jako Carex praecox (2008) a pak rostliny z téže populace přeurčil jako C. curvata (2015). Populace na této lokalitě vyžaduje terénní revizi specialistou. V místech početného výskytu na jihovýchodě Vysočiny není výskyt nijak zásadně ohrožen. Směrem do vyšších poloh může druh ztrácet svá stanoviště především zánikem suchých a výslunných mezí a lemů v důsledku silné eutrofizace, zalesnění smrkem nebo rozorání okrajů polních cest.
Mapa výskytu - ostřice časná - Carex praecox
Ostřice časná (Carex praecox), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice časná (Carex praecox), Plešice, Staré Duby [TR], 1.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex praecox Schreb. - ostřice časná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 1. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.