Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche coerulescens Stephan - záraza namodralá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Záraza namodralá je euroasijsým, typickým kontinentálním stepním druhem, jehož areál sahá od střední Evropy po Dálný Východ. V České republice byl vždy vzácný a to pouze v nejteplejších oblastech Čech a Moravy. Jeho hostitelskou rostlinou je pelyněk ladní (Artemisia campestris) a jeho biotopem jsou reliktní skalní stepi na živinami a vápníkem bohatých půdách. Uvádí se, že je na našem území představitelem chladných pelyňkových stepí pozdního glaciálu a indikátorem primárního bezlesí. V 19. a v 1. polovině 20. století byl uváděn z prostorů dnešní NPR Mohelsnká hadcová step na jihovýchodním okraji Třebíčska (Roemer 1867, Suza 1928, Dvořák 1932). V současnosti v ČR roste jen v Českém středohoří a na dvou místech na jižní Moravě. Důvodem jeho vymizení z řady lokalit v nedávné době jsou zejména sukcesní změny, jako zarůstání expanzivními travinami a bylinami a posléze i keři, zvlhčování těchto stanovišť, ale i přímá destrukce lokalit např. těžbou hornin.
Mapa výskytu - záraza namodralá - Orobanche coerulescens

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche coerulescens Stephan - záraza namodralá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.