Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex tomentosa L. - ostřice plstnatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice plstnatá je euroasijský druh temperátního rozšíření. Roste na mezofilních, vlhkých až střídavě vlhkých půdách vázaných na těžké jílovité a často minerálně bohaté půdy. Vzácně se může objevovat i ve světlých doubravách. V České republice se vyskytuje roztroušeně v nižších a teplejších polohách severních a východních Čech a jižní a střední Moravy. Na Vysočině je tento taxon extrémně vzácný. Jednotlivé lokality na ostrůvcích bázemi bohatších hornin v podloží jsou soustředěny především na severní okraj území, kam druh vyznívá z oblasti východních Čech. Recentně známý je ale výskyt pouze u obce Hudeč (Malátková in Malátková & Horník 2007) a na východním okraji Ždárských vrchů u Trhonice (not. Čech 2004). Z oblasti jižní Moravy vyznívá druh ojediněle do okolí Moravských Budějovic (Šmarda 1996 ZMT) a na dvě mikrolokality u Dukovan (Čech 2008 herb. Čech, Ondráčková ZMT). Zcela ojedinělý výskyt pochází z borového lesa SV sv. Anny u Božejova na jihozápadním Pelhřimovsku (Židová 1975). Vzhledem k tomu, že v okolí obce je minimální pravděpodobnost výskytu vhodných biotopů pro tento druh, jedná se pravděpodobně o záměnu.
Mapa výskytu - ostřice plstnatá - Carex tomentosa

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex tomentosa L. - ostřice plstnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.