Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilularia globulifera L. - míčovka kulkonosná v Kraji Vysočina

Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 25.8.2007, foto Libor Ekrt
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 25.8.2007, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Salviniales - Nepukalkotvaré
  • Čeleď: Marsileaceae - Marsilkovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Míčovka kulkonosná je evropský endemit s typickým oceanickým rozšířením v západní a sz. Evropě. Do České republiky výskyt druhu vyznívá a představuje zde východní hranici výskytu druhu v Evropě. Jedná se o konkurenčně slabou obojživelnou vodní kapradinu rostoucí při okrajích rybníků, vodních kanálů a vodních nádrží. V České republice se míčovka historicky vyskytovala velmi vzácně na Třeboňsku a recentně zde byla znovu nalezena až v r. 2015 na Vizír (Hesoun et al. in Hadinec & Lustyk 2016). Jediná exklávní lokalita byla nalezena v Jihlavských vrších na okraji vodní nádrže Karhov u obce Horní Pole (Ekrtová et al. 2008). V době nálezu v roce 2007, kdy při extrémním zaklesnutí hladiny nádrže byly výrazně obnaženy její okraje, zde druh rostl v ca deseti mikropopulacích při severním a východním okraji vodní nádrže. Naposledy byl zde druh ověřen v roce 2009 (Ekrt & Ekrtová in Hadinec & Lustyk 2009). Později se již zde míčovku ověřit nepodařilo. Míčovka kulkonosná představuje výskyt druhu na okraji svého areálu, kde lokality nemusí být dlouho trvající. Zdá se, že se populace míčovky mohou na lokalitě vyskytovat periodicky v závislosti na vhodných podmínkách. Podle sledování situace na Karhově a na nově objevené lokalitě na Třeboňsku, se druh objevuje v litorálu na místech, kde došlo ke stržení bahnitého sedimentu. Zdá se, že aktuální zánik populace na Karhově může souviset s masivními splachy materiálu pocházejícího zejména z lesních meliorací, které populaci míčovky doslova pohřbily (zaznamenáno masivně not. Ekrt & Ekrtová 2015). V případě Karhova je proto nezbytně nutné, provést pokus o obnovu populace odstraněním alespoň malé části naplaveného sedimentu. Důležité je vézt v patrnosti, že tento konkurenčně slabý druh také vyžaduje periodické snížení hladiny vody, aby byl schopen se generativně rozmnožovat. Tato podmínka je ovšem na Karhově celkem pravidelně splněna v srážkově chudých částech roku, kdy dochází k zvýšenému odběru vody z této vodárenské nádrže.
Mapa výskytu - míčovka kulkonosná - Pilularia globulifera
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 14.8.2007, foto Libor Ekrt
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 14.8.2007, foto Libor Ekrt
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 14.8.2007, foto Libor Ekrt
Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera), NPP Zhejral, rybník Karhov [JH], 14.8.2007, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilularia globulifera L. - míčovka kulkonosná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.