Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dianthus moravicus Kovanda - hvozdík moravský v Kraji Vysočina

Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 15.6.2006, foto Luděk Čech
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 15.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2r = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Hvozdík moravský je endemitem jižní Moravy, kde je známo 6 existujících a 2 zaniklé lokality (Grulich & Čeřovský in Čeřovský et al. 1999). Reliktní druh vznikl na malém území zřejmě v období čtvrtohor. Na j. okraji Vysočiny se nachází jediná lokalita, PR Suché skály u Lubnice. H. moravský je typickým petrofytem, který zde roste na teráskách a ve štěrbinách strmých granulitových skal nad údolím říčky Želetavky. Populace na Suchých skalách je dosti početná a vitální, poslední výsledky monitoringu (Čech & Komárek 2010) uvádějí výskyt několika set trsů. Taxon není na lokalitě aktuálně ohrožen, některé části populace na bázích skal a podobných místech jsou však nadměrně zastíněny dřevinami a je zde potřebné vhodné odclonění. Určité riziko představuje i přirozené řícení skal.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - hvozdík moravský - Dianthus moravicus

Lokality

Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 15.6.2006, foto Luděk Čech
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 15.6.2006, foto Luděk Čech
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 16.6.2010, foto Josef Komárek
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus), PR Suché skály [TR], 16.6.2010, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dianthus moravicus Kovanda - hvozdík moravský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.