Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Thalictrum flavum L. - žluťucha žlutá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

  • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Žluťucha žlutá zaujímá euro-sibiřský areál v širokém pásu od západní Evropy až na střední Sibiř. Na našem území se jedná o vzácný druh vázaný na vlhké, slatinné a rašelinné louky, vegetaci vysokých ostřic v litorálech vodních nádrží nebo lemy lužních lesů. Jedná se především o rostlinu teplých území, početnější rozšíření druhu je soustředěné do oblasti Polabí a Dyjsko-svrateckého úvalu na jižní Moravě. Jinde se vyskytuje ojediněle až velmi vzácně. Jeden z těchto exklávních výskytů leží i na Vysočině. Jedná se o výskyt u Voseckého rybníka u Skleného nad Oslavou (např. Čech MJ) a druhá lokalita leží nedaleko u Olší nad Oslavou u r. Ochoz (Lysák 2000).
Mapa výskytu - žluťucha žlutá - Thalictrum flavum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Thalictrum flavum L. - žluťucha žlutá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.