Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank - pupkovec pomněnkový v Kraji Vysočina

Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.4.2010, foto Libor Ekrt
Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), PR Údolí Oslavy a Chvojnice [TR], 30.4.2010, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pupkovec poměnkovitý roste především ve východní Evropě od Volhy a středního Ruska až disjunktivně do středního Německa. V České republice doprovází stinné, vlhčí listnaté lesy nižších poloh, vyskytuje se i v humózních křovinách. Relativně hojný je zejména na jižní Moravě. V Čechách roste roztroušeně až vzácně především v údolích řek a jejich přítoků. Také na Vysočině výskyt kopíruje říční údolí Jihlavy k městu Jihlavě, Oslavy k Velkému Meziříčí a také Rokytné, Rouchovanky a Svratky. Na jižním okraji regionu je znám z PP Suchá hora (Houzarová & Ondráčková 1989 ZMT, Ekrtová & Ekrt 2014a) u Dešova. Mimo oblast praebohemika jsou uváděny pouze historické údaje z Pelhřimovska, konkrétně z údolí Trnávky (Jiřík 1957 in Houfek 1969) a od Částkovic (Sutorý in Slavík 2000) a Křemešníku (Veselý in Rohlena 1922). Ohrožení druhu spočívá především v likvidaci listnatých lesů a jejich převodu na jehličnaté kultury. Celkově se dá říci, že výskyt pupkovce ve vyšších polohách pravděpodobně ustoupil, ale byl zde také zřejmě vždy vzácný. Jedná se ale o rostlinu jarního aspektu listnatých lesů, která může být přehlížena. V jihovýchodní části Vysočiny je rozšířena roztroušeně až místy hojně a při zachování biotopů není významně ohrožena.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - pupkovec pomněnkový - Omphalodes scorpioides

Lokality

Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), Šemíkovice, Výří skála [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt
Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), Šemíkovice, Výří skála [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt
Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), Šemíkovice, Výří skála [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt
Pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), Šemíkovice, Výří skála [TR], 22.4.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank - pupkovec pomněnkový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.