Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - blešník úplavičný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Blešník úplavičný je subatlansko-submediteránní druh rozšířený ve Středozemí a západní Evropě odkud dosahuje až do Skotska a Dánska. Ve střední Evropě roste v panonské nížině, odkud vyznívá na jižní Moravu a přes Moravskou bránu až na Ostravsko. Najdeme jej na vlhkých loukách a pastvinách, v příkopech, na březích rybníků a tůní, ale i na slaniskách. Preferuje jílovité, mírně zasolené půdy s vysokou hladinou podzemní vody. Ojedinělé nálezy jsou udávány i z Vysočiny. Formánek (1892) jej nalezl u Řásné pod Jihlavskými vrchy, Roemer (in Formánek 1892) a Makowsky (1863) u Náměšti nad Oslavou a Čábera jej v roce 1956 (in Čábera 1960) nalezl na sklepě ve Svépravicích u Pelhřimova. Je pravděpodobné, že druh byl na tato místa pouze přechodně zavlečen.
Mapa výskytu - blešník úplavičný - Pulicaria dysenterica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - blešník úplavičný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.