Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bupleurum rotundifolium L. - prorostlík okrouhlolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Apiales - Miříkotvaré
 • Čeleď: Apiaceae - Miříkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Prorostlík okrouhlolistý je jednoletý plevel, který je původní asi jen v jihovýchodní Evropě a v Přední Asii. Do zbytku Evropy se začal šířit asi společně se zemědělstvím a proto jej řadíme k tzv. archeofytům. Postupně byl zavlečen i na Dálný Východ, do Severní Ameriky a do Austrálie. V České republice byl v minulosti hojný jako polní plevel v nížinách a pahorkatinách středních a severozápadních Čech a střední a jižní Moravy. V chladnějších oblastech rostl jen na synantropních stanovištích jako na rumištích či podél železničních tratí. V posledních desetiletích však téměř vymizel a najít se dá téměř jen na jižní Moravě a v severozápadních Čechách. Z Vysočiny byl udáván od Kobylí Hlavy nedaleko Golčova Jeníkova (Silinger 1927 in Šourková 1966). Během floristického kurzu České botanické společnosti, který se konal v roce 2005 v Jihlavě bylo nalezeno asi 40 zplanělých rostlin v obci Lhotka u Mrákotína (Hrouda in Čech et al. 2006).
Mapa výskytu - prorostlík okrouhlolistý - Bupleurum rotundifolium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Bupleurum rotundifolium L. - prorostlík okrouhlolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.