Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Hydrocharis morsus-ranae L. - voďanka žabí v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
  • Čeleď: Hydrocharitaceae - Voďankovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Voďanka žabí má evropský areál vyznívající až na západní Sibiř. Tato vodní rostlina je vázaná na pomalu tekoucí nebo stojaté přirozeně eutrofní až mezotrofní vody. Často roste i v rozvolněných porostech limnických rákosin a ve zvodnělých bažinných olšinách. V České republice ji nejčastěji nalezneme v říčních nivách v teplejších oblastech. Jinde chybí nebo je velmi vzácná. Z Vysočiny je známa jen ojediněle, konkrétně od Libice nad Doubravou (Horník 2009 NDOP), z několika lokalit v údolí Sázavy v okolí Havlíčkova Brodu (např. Růžička 1969 MJ, Čech 1993, 2015 herb. Čech, not. Špinar 2010) a z jezírka na Vojtěchově kopci u Kameniček ve Žďárských vrších (např. Samková 1999, not. Čech 2014). Na zbytku regionu druh chybí s výjimkou dvou zcela ojedinělých údajů. Výskyt od Humpolce (nad nádražím, Čábera 1968 MJ) pochází pravděpodobně z výsadby. Lokalita z rybníka Pstruhovec u Kamenice nad Lipou (Čech 2010 herb. Čech) na jihozápadě regionu může mít souvislost s výskytem voďanky žabí v nivě Lužnice v jižních Čechách. Podobně jako většina druhů vodních makrofyt je výskyt Hydrocharis morsus-ranae negativně ovlivněn silnou eutrofizací říčních niv. Jejich regulací spojenou s likvidací tůní a slepých ramen zanikla celá řada vhodných stanovišť. V rybnících jsou zbylé populace devastovány intenzivním hospodařením, zejména přerybněním a nulovou průhledností vodní hladiny. Na Vysočině se vždy jednalo o vzácný druh s okrajovým výskytem.
Mapa výskytu - voďanka žabí - Hydrocharis morsus-ranae

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Hydrocharis morsus-ranae L. - voďanka žabí v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.