Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Marrubium vulgare L. - jablečník obecný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Lamiaceae - Hluchavkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Jablečník obecný byl původně rozšířený ve Středozemí a na Blízkém Východě. Odtud se jako archeofyt rozšířil do dalších částí Evropy a zavlečen byl i do Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland. Jeho nať byla používána v léčitelství zejména k výrobě čajů a tak byl především v teplejších oblastech hojně pěstován. Z kultur se šířil do ruderálních porostů, zejména na návsích a v těsném okolí sídel. Svědčí mu lehké, živinami i vápníkem bohaté půdy. V současnosti už roste pravděpodobně jen na jižní Moravě. Na Vysočině byl udáván z Pelhřimovska, okolí Jihlavy, Kamenice nad Lipou a více míst na Třebíčsku. Jeho vymizení souvisí se změnou charakteru vesnic, z jejichž center vymizeli ruderální narušená stanoviště s nezapojenou vegetací.
Mapa výskytu - jablečník obecný - Marrubium vulgare

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Marrubium vulgare L. - jablečník obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.