Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex ericetorum Pollich - ostřice vřesovištní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice vřesovištní má širší kontinentálního rozšíření, její areál je táhne od z. a j. Sibiře do střední Evropy kde souvislý výskyt končí. Dále na západ se nalézá již jen disjunktně. Jejím biotopem jsou světlé kyselé doubravy, bory, suché trávníky a vřesoviště. Většinou roste na kyselých, dobře propustných substrátech. V České republice se jedná o velmi vzácný druh s ostrůvkovitým rozšířením v nižších polohách např. na Českolipsku, v Poohří, v Polabí, na Třeboňsku a jz. Moravě, či v okolí Brna. Právě v oblasti jz. Moravy její výskyt zasahuje na území Vysočiny a to v údolí řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Ojedinělý údaj pochází od Popic u Jihlavy (Ambrož 1929). Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela exklávní výskyt, přičemž tento taxon je obtížněji determinovatelný, považujeme věrohodnost tohoto literárního údaje za nejistou. Řada v minulosti udávaných populací je dnes nezvěstná, recentně tato ostřice roste u Mohelna, Rouchovan a Lhánic (např. Čech 2002 ZMT, Čech 2009 ZMT). Je velice obtížné rozhodnout, zda populace ostřice vřesovištní zanikly v důsledku ústupu světlých oligotrofních lesních stanovišť v říčních údolích nebo je to pouze důsledek přehlížení tohoto nenápadného a přirozeně vzácného druhu.
Mapa výskytu - ostřice vřesovištní - Carex ericetorum

Lokality

Ostřice vřesovištní (Carex ericetorum), Rouchovany [TR], 15.4.2009, foto Josef Komárek
Ostřice vřesovištní (Carex ericetorum), Rouchovany [TR], 15.4.2009, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex ericetorum Pollich - ostřice vřesovištní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.