Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Verbascum speciosum Schrad. - divizna ozdobná v Kraji Vysočina

Divizna ozdobná pravá (Verbascum speciosum), Vladislav [TR], 8.7.2011, foto Luděk Čech
Divizna ozdobná pravá (Verbascum speciosum), Vladislav [TR], 8.7.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
 • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

V ČR pouze V. s. subsp. speciosum.

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Divizna ozdobná je druhem jihovýchodní Evropy a z Balkánu se táhne její výskyt až do Turecka, Zakavkazska a severovýchodního Iránu. Výskyty v Rakousku a na Moravě leží na nejsevernější hranici výskytu druhu. Na našem území je původnost divizny ozdobné nejistá. Jedná se o druh výslunných strání se xerotermní travinnou až křovinatou vegetací, často výskytem skalních výchozů. Dlouhodobě je V. speciosum známa na Novém Hrádku u Znojma a na řadě lokalit v širším okolí Dačic v návaznosti na údolí Moravské Dyje a Vápovky. Je možné, že na těchto lokalitách představuje spíše starý archeofyt. Lokality na Vysočině jsou považovány za pravděpodobně druhotné a divizna ozdobná zde roste na dvou lokalitách – na svahu pod zámkem v Třebíči (Ondráčková 1987 ZMT, Simonová 2007 ČNFD) a na skalnatých stráních nad továrnou Tanex ve Vladislavi (např. not. Houzarová 1991, Koutecký 2011 in Grulich 2014). Divizna ozdobná se v obou případech etablovala do přirozených xerotermních společenstev na uvedených lokalitách a přechodně se může šířit i na další vhodné biotopy v bezprostředním okolí. Druh vyžaduje pravidelně narušované a otevřené trávníky nebo skalnaté svahy, kde může vyklíčit. V zapojené, vysokostébelné vegetaci má jen omezené šance k úspěšné generativní reprodukci. Z pohledu ochrany přírody nepředstavuje žádný problém, naopak se jedná o regionální zajímavost. Původ zplanělých rostlin není znám.
Mapa výskytu - divizna ozdobná - Verbascum speciosum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Verbascum speciosum Schrad. - divizna ozdobná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.