Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Armeria elongata subsp. serpentini (Gauckler) Holub - trávnička obecná hadcová v Kraji Vysočina

Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech
Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 25.8.2005, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Plumbaginaceae - Olověncovité

Syn.: A. vulgaris subsp. serpentini

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Trávnička obecná hadcová je vzácně se vyskytující taxon hadcových skal a skalních hadcových terásek rostoucí pouze České republice a Německu. Právě na Vysočině leží těžiště výskytu druhu v ČR. Taxon je dlouhodobě znám na několika lokalitách v širším okolí obce Mohelno na Třebíčsku. Tento obligátní serpentinofyt je na lokalitách ohrožený především absencí tradičního obhospodařování hadcových lokalit. Ústup poměrně intenzivní pastvy je zpravidla spojený se zarůstáním lokalit dřevinami a ztrátou rozvolněného drnu suchých trávníků.
Mapa výskytu - trávnička obecná hadcová - Armeria elongata subsp. serpentini

Lokality

Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Trávnička obecná hadcová (Armeria elongata subsp. serpentini), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Armeria elongata subsp. serpentini (Gauckler) Holub - trávnička obecná hadcová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 2. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.