Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Calamagrostis stricta (Timm) Koeler - třtina přehlížená v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Třtina tuhá je cirkumpolární až cirkumboreální taxon, který vzácně zasahuje na území střední Evropy, kde je vázaný na společenstva reliktních rašelinišť a slatin. V České republice jsou v současnosti známé čtyři lokality druhu. Dvě leží v Polabí, odkud je její výskyt znám historicky, jedna na Jindřichohradecku (Ekrt et al. in Hadinec & Lustyk 2014) a poslední lokalita se nachází na jz. okraji Vysočiny v PR V Lisovech u obce Jihlávka. Druh zde byl nalezen až v r. 1996 (Řepka et al. 2001) a v bohaté populaci se zde vyskytuje dodnes (např. Ekrtová et al. 2015a). Ohrožení druhu spočívá v dlouhodobé absenci pravidelné seče rašelinných společenstev. Díky svědomité péči o lokalitu V Lisovech není zde v současné době druh nijak ohrožen.
Mapa výskytu - třtina přehlížená - Calamagrostis stricta

Lokality

Třtina přehlížená (Calamagrostis stricta), PR V Lisovech [JI], 23.6.2008, foto Libor Ekrt
Třtina přehlížená (Calamagrostis stricta), PR V Lisovech [JI], 23.6.2008, foto Libor Ekrt
Třtina přehlížená (Calamagrostis stricta), PR V Lisovech, porost [JI], 23.6.2008, foto Libor Ekrt
Třtina přehlížená (Calamagrostis stricta), PR V Lisovech, porost [JI], 23.6.2008, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Calamagrostis stricta (Timm) Koeler - třtina přehlížená v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.